Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Nastavení
Přijmout zvolené cookies

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. právo odstoupit od smlouvy

1.1  „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni :

a) v případě uzavření kupní smlouvy „,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,

b) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“, nebo

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího KONZULTA Brno, a., Brno, Veveří 456/9, e-mail: eshop@gills.cz, tel. č. ……………..formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

Na naší webové stránce www.gills.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám platbu až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět podle toho, co nastane dříve, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

2.2

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy

došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese KONZULTA Brno, a.s., e-shop gills.cz, Veveří 456/9, 602 00 Brno. . Lhůta se považuje za zachovanou,pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

„Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“